Om oss

Hvem er vi?

Historien bak selskapet

møt gjengen

Vår interesse for it-sikkerhet i webapplikasjoner startet allerede i webapplikasjonenes fødsel. Siden 2008 har vi brukt mye tid på å utdanne oss innenfor dette feltet samt pen-testet mange web applikasjoner, både interne og eksterne. Vi har deltatt på Blackhat og Defcon hvert år siden 2008 og følger med de aller viktigste aktørene innen webapplikasjonssikkerhet. Vi startet allerede i 2008 med å holde kurs for andre firmaer og forstod raskt at det var stort behov for denne typen kompetanse i markedet og Awareness Security ble til.

 

Kjernen i hva vi gjør?

det vi vet

Vi leter etter sikkerhetshull i webapplikasjoner. Resultatene blir overlevert i en rapport hvor vi beskriver funnene, alvorligheten av dem og hvordan de bør håndteres. Om behov hjelper vi til med å tette sikkerhetshullene vi finner. Selv med de beste utviklerne som finnes trengs det en sikkerhetstest av en tredjepart. Vi hjelper til med å oppnå riktig nivå av sikkerhet for dine webapplikasjoner.

Kvalitet er viktig

kvalitetssikring og testing

Kvaliteten til webapplikasjoner i dag er svært viktig. Kunden din er nå prisgitt at dine webapplikasjoner tar vare på det han/hun legger inn av informasjon på en trygg og god måte. Det er derfor av avgjørende betydning at din bedrift kan vise til riktig kvalitet når det kommer til sikkerhet. For å oppnå dette er det nødvendig med jevnlig sikkerhetstesting av systemene.